Hmmm, het lijkt erop dat je winkelwagen nog leeg is. Laten we daar verandering in brengen!

Algemene voorwaarden

Aanvaarding

Wanneer je een bestelling plaatst, moet je eerst akkoord gaan met ons algemene voowaarden. Een bestelling plaatsen impliceert dus dat je akkoord gaat met ons algemene voorwaarden. Bubbly-Doo heeft altijd het recht om deze voorwaarden zonder aankondigingen te wijzigen, mits overeenstemming met de wet.

Prijsbepaling

De prijsvermelding op Bubbly-Doo is inclusief BTW. Op onze betaalpagina worden hier ook nog de verzendkosten aan toegevoegd.

Tijdspanne levering

Levering vindt plaats binnen de 5 of 8 werkdagen, afhankelijk van de levermethode. Men spreekt van aanzienlijke vertraging wanneer deze initiële werkweek verlengd is tot meer dan 30 dagen. In dat geval heeft de klant het recht zijn bestelling te annuleren en een terugbetaling te vragen. Wanneer de vertraging van de levering een gevolg is van overmacht of vertraging door externe leveranciers en 3e partijen, dan heeft de klant niet het recht deze bestelling te annuleren of een terugbetaling te eisen, alleen wanneer Bubbly-Doo dit zelf naar de klant communiceert. Voor overmacht of vertraging door externe leveranciers en 3e partijen, kan Bubbly-Doo dus niet aansprakelijk worden gesteld.

Verwerven van eigendomsrecht

Het eigendomsrecht over het boekje wordt pas verworven wanneer de betaling volledig is ontvangen door Bubbly-Doo. Bubbly-Doo behoudt ook na overdracht van het eigendomsrecht het recht om fotomateriaal van het boekje te gebruiken voor marketingdoeleinden.

Reclamaties

Bubbly-Doo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten die niet schriftelijk door de klant zijn gecorrigeerd voordat de bestelling werd verwerkt. Ingeval blijkt dat de levering gebreken kent of fouten bevat, dient de klant hierover binnen een redelijke termijn te reclameren. Dit kan gewoon door een mailtje met je reclamaties te sturen naar hello@bubbly-doo.com. Bubbly-Doo zal proberen op een zo kort mogelijke termijn een oplossing te zoeken, wanneer blijkt dat Bubbly-Doo aansprakelijk gesteld kan worden. De kleuren, haarstijlen, huidskleuren etc kunnen er op het computerscherm anders uitzien dan in realiteit na drukken. Dit kan niet beschouwd worden als een fout en kan dus niet leiden tot een ingebrekestelling. Er geldt een periode tot reclamatie van 2 jaar. Dit komt voort uit de Europese consumentenwetgeving.

Indien Bubbly-Doo bevestigt dat het gaat over een fout in het drukwerk wordt een nieuw exemplaar opgestuurd.

Aansprakelijkheid

Bubbly-Doo BV is niet aansprakelijk voor gevolgschade, winstverlies of andere indirecte schade, inclusief verlies voortvloeiende uit de rechtspositie van de klant ten opzichte van derden, ingeval van van vertraging of gebreken in de verstuurde boekjes. Verder is Bubbly-Doo alleen maar verplicht een schadevergoeding te betaling voor een grove fout of opzettelijke gedragingen.