Tweede product: 20% korting! 🎉
Welkom

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op: 17 juli 2023

1. Algemeen

1.1. Definities

BubblyDoo of "wij".Bubbly-Doo BV, met maatschappelijke zetel te Sint-Pietersvliet 7, 2000 Antwerpen, België en geregistreerd onder ondernemingsnummer 0727.776.548, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Klant of "jij"Individuele interactie met BubblyDoo via een touchpoint, bijv. onze website, of via een detailhandelaar van derden
Persoonlijk persoonDe persoon die wordt gebruikt in ons personalisatieproces, de persoon waarvoor een product wordt gemaakt door de klant.

1.2. Wie is de gegevensbeheerder?

Bubbly-Doo BV, met maatschappelijke zetel te Sint-Pietersvliet 7, 2000 Antwerpen, België en geregistreerd onder ondernemingsnummer 0727.776.548, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen.

BubblyDoo is bereikbaar voor vragen over gegevensverwerking op:

Bubbly-Doo BV
Sint-Pietersvliet 7, 2000 Antwerpen
België
hello@bubbly-doo.com

1.3. Inleiding

BubblyDoo doet er alles aan om uw persoonlijke gegevens en die van de kinderen die u in onze producten personaliseert, te beschermen. We hebben ons uiterste best gedaan om dit document te schrijven en ons toestemmingsbeheer zo in te stellen dat u volledige controle hebt over wat we met uw persoonlijke gegevens kunnen doen. Over het algemeen verwerkt BubblyDoo de meeste persoonlijke gegevens van haar klanten zelf, maar soms gebruiken we tools van derden die in de EU worden gehost, zoals PostHog. We voegen niet zomaar analytische integraties toe aan onze systemen, maar proberen hun toegang tot uw persoonlijke gegevens zoveel mogelijk te beperken. We hebben slechts een minimaal aantal subprocessoren, waarvan sommige in dit document worden besproken.

2. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel. Dit betekent dat de bovengenoemde gegevens kunnen worden opgeslagen zolang u als klant van BubblyDoo wordt beschouwd.

Na uw laatste interactie met BubblyDoo kunnen we uw persoonlijke gegevens actief gebruiken tot maximaal 5 jaar na een aankoop, voor direct marketing en analytische doeleinden, als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

We bewaren strikt noodzakelijke persoonlijke gegevens tot maximaal 10 jaar na uw laatste interactie, om te kunnen reageren op verzoeken van wetshandhavers of als dit nodig is voor onze juridische verdediging.

Wanneer wij dit gepast achten, kunnen wij uw gegevens ook eerder verwijderen.

Zie artikel 3.2. voor meer

3. Wat voor soort persoonlijke gegevens slaan we op en gebruiken we, en op welke basis?

3.1. Wettige bases

We hebben uw gegevens nodig om u onze diensten te kunnen leveren, zoals het verwerken van bestellingen en betalingen, een gepersonaliseerd aanbod voor onze klanten, enz.

Voor klanten in de EU vereist de GDPR dat we een lijst opstellen van de soorten persoonlijke gegevens die we gebruiken en op welke wettelijke basis. We gebruiken de volgende bases:

De soorten persoonsgegevens die we gebruiken staan hieronder vermeld (artikel 3.2.), samen met de wettelijke grondslagen.

3.2. Soorten persoonlijke gegevens

Identificatie-, contact- en betalingsgegevens

Wij bewaren en gebruiken de persoonlijke gegevens die u verstrekt op de website en aan derden waarmee wij integreren, zoals onze betalingsprovider.

Dit omvat je naam, e-mailadres, telefoonnummer en betalingsgegevens.

Contractueel: Deze gegevensverwerking is noodzakelijk om het contract tussen BubblyDoo en de Klant uit te voeren.

Bewaard voor: 5 jaar, max 10 jaar

Product personalisatie gegevens

We bewaren en gebruiken de persoonlijke gegevens die je hebt gebruikt om onze producten te personaliseren, zoals de naam van de gepersonaliseerde persoon en eventueel een foto van de gepersonaliseerde persoon.

Contractueel: Deze gegevensverwerking is noodzakelijk om het contract tussen BubblyDoo en de Klant uit te voeren.

Bewaard voor: 5 jaar

Gegevens voor het bijhouden van marketingconversies

Om onze online advertenties effectief te kunnen uitvoeren, moeten we kunnen nagaan op welke advertentie u hebt geklikt voordat u naar de website van BubblyDoo kwam. Nadat je een conversie hebt gedaan, melden we aan het platform dat je een aankoop hebt gedaan.

Deze gegevens omvatten marketingklikid's en uw IP-adres.

Gerechtvaardigd belang: Deze gegevensverwerking is noodzakelijk met het oog op het gerechtvaardigd belang van BubblyDoo. De klant kan de verwerking van deze gegevens weigeren.

Bewaard voor: 5 jaar

Communicatievoorkeuren

We slaan uw communicatievoorkeuren op en gebruiken deze, bijvoorbeeld als u toestemming geeft voor onze direct-marketingberichten. De klant verstrekt deze informatie rechtstreeks aan ons.

Toestemming: De klant heeft toestemming gegeven voor deze gegevensverwerking.

Bewaard voor: 5 jaar

Gebruiksgegevens

Als u hiervoor toestemming hebt gegeven, verzamelen we gegevens over hoe u onze diensten gebruikt om ze te verbeteren en u een gepersonaliseerde service aan te bieden.

Toestemming: De klant heeft toestemming gegeven voor deze gegevensverwerking.

Bewaard voor: 3 jaar

Niet-persoonlijke gegevens

We slaan ook geaggregeerde analytische gegevens op, maar dit zijn geen persoonsgegevens.

4. Met welke partijen kunnen mijn persoonlijke gegevens worden gedeeld?

4.1. Algemeen

We verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan andere bedrijven of derden en we staan derden niet toe uw gegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken, tenzij u daarvoor toestemming hebt gegeven. Concreet kunnen uw gegevens worden gedeeld met de volgende partijen:

4.2. Welke entiteit treedt onder de GDPR op als gegevensverwerker?

Onder de GDPR treedt BubblyDoo op als gegevensbeheerder en gegevensverwerker. Indien nodig geven we uw gegevens door aan onderstaande subverwerkers. Deze lijst is niet uitputtend en subverwerkers kunnen op elk moment worden toegevoegd.

Wanneer derden uw persoonsgegevens verwerken buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zorgen wij ervoor dat uw gegevens worden beschermd door ervoor te zorgen dat onze overeenkomsten zogenaamde "Standaard Contractuele Clausules" bevatten, tenzij de Europese Commissie een "adequaatheidsbesluit" heeft afgegeven voor het land waar uw gegevens worden verwerkt.

4.3. Categorieën ontvangers van persoonlijke gegevens

Zoals vereist, vermelden we hieronder categorieën ontvangers van persoonlijke gegevens.

Zie artikel 4.4 voor enkele van de bedrijven die uw persoonlijke gegevens verwerken.

4.4. Belangrijkste subprocessors

BubblyDoo is niet verplicht om zijn subverwerkers te vermelden, maar we vermelden onze belangrijkste uit transparantie naar de klant toe.

Zoals vermeld in artikel 4.2, slaan we soms persoonlijke gegevens op buiten de EU. In dat geval vermelden we de partijen en garanties voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens.

Zolang dit privacybeleid wordt gevolgd en rekening wordt gehouden met de bescherming van de persoonsgegevens van de klant, behoudt BubblyDoo zich het recht voor om op elk moment subverwerkers toe te voegen en te verwijderen.

5. Gebruiken we cookies?

Ja, BubblyDoo gebruikt cookies voor verschillende doeleinden. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.

6. Wat zijn mijn gegevensbescherming rechten?

BubblyDoo wil ervoor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van al uw rechten op het gebied van gegevensbescherming. Elke gebruiker heeft recht op het volgende:

Het recht op toegang- U hebt het recht om BubblyDoo te verzoeken om kopieën van uw persoonsgegevens. We kunnen u een kleine vergoeding in rekening brengen voor deze service.

Het recht op rectificatie- U hebt het recht om BubblyDoo te verzoeken alle informatie te corrigeren waarvan u denkt dat deze onnauwkeurig is. U hebt ook het recht om BubblyDoo te verzoeken de informatie aan te vullen die volgens u onvolledig is.

Het recht op wissen- U hebt het recht om BubblyDoo te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, onder bepaalde voorwaarden.

Het recht om de verwerking te beperken- U hebt het recht om BubblyDoo te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, onder bepaalde voorwaarden.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking- Je hebt het recht om onder bepaalde voorwaarden bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BubblyDoo.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid- U hebt het recht om BubblyDoo te verzoeken de gegevens die wij hebben verzameld over te dragen aan een andere organisatie, of rechtstreeks aan u, onder bepaalde voorwaarden.

Het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - U hebt het recht om besluiten te vermijden die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, die leiden tot rechtsgevolgen of die u aanzienlijk treffen, tenzij aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Dit recht is niet van toepassing als de beslissing noodzakelijk is voor een contract, is toegestaan door de toepasselijke wetgeving met maatregelen om uw rechten en belangen te beschermen, of is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit - Als u van mening bent dat uw rechten op het gebied van gegevensbescherming zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit in uw rechtsgebied. Zie deze link om uw toezichthoudende autoriteit te vinden.

Om contact op te nemen met BubblyDoo, zie artikel 1.2.

7. Opmerking over gegevens van kinderen

Wij verzamelen gegevens over kinderen om onze producten te personaliseren en omdat deze gegevens vrijwillig aan BubblyDoo worden verstrekt.

Onze website en diensten zijn bedoeld voor gebruik door volwassenen.

Door onze website te gebruiken, hebt u het recht om de gegevens van de persoon die wordt gebruikt voor het personaliseren van onze producten ("Gepersonaliseerde persoon") te gebruiken en te uploaden. Dit houdt in dat als je minderjarig bent, je toestemming van je ouders hebt gekregen.

Als u er van overtuigd bent dat BubblyDoo zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de gegevens in artikel 1.2. Op deze manier kunnen we de gegevens zo snel mogelijk verwijderen.

We verkopen geen persoonlijke gegevens van "gepersonaliseerde personen" aan derden.

8. Directe marketing

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden, afhankelijk van uw toestemming. Aan de hand van uw gegevens kunnen we u informeren over nieuwe aanbiedingen, promoties, nieuwe producten en andere informatie, eventueel gepersonaliseerd voor u.

U kunt altijd gebruik maken van uw recht om u uit te schrijven door contact met ons op te nemen via de gegevens in artikel 1.2 of door uw toestemming aan te passen.

9. Uw recht om uw toestemming te wijzigen

U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming te wijzigen, maar dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens door BubblyDoo voordat u uw toestemming hebt gewijzigd.

10. Hoe beheren jullie mijn toestemming?

BubblyDoo heeft zijn eigen systeem gebouwd om uw toestemming te beheren.

Onze toestemmingsbeheerder slaat waarden op om te bepalen welke cookies kunnen worden ingesteld, welke scripts van derden kunnen worden geladen en welke gegevensverwerking kan worden uitgevoerd.

Deze waarden worden opgeslagen in een tekstbestand dat we het "Consent Record" noemen.

Dit record wordt samen met een bestelling, gebruiker of andere opgeslagen informatie opgeslagen.

We gebruiken deze gegevens om uw toestemming te bepalen voor toekomstige acties, zoals of we u marketinge-mails mogen sturen en of we uw persoonlijke gegevens mogen gebruiken voor analytische doeleinden.

In de voettekst van onze website vindt u een knop waarmee u uw toestemming te allen tijde kunt bekijken en wijzigen.

BubblyDoo reageert niet op Do Not Track (DNT) signalen vanwege onvoldoende en gevarieerde browserondersteuning.