Hmmm, het lijkt erop dat je winkelwagen nog leeg is. Laten we daar verandering in brengen!

Privacy policy

Verwerkingsverantwoordelijkheid

De bescherming van jouw persoonsgegevens is primordiaal.

Aangezien wij werken met je gegevens, willen we jullie zekerheid bieden rond de bescherming van deze persoonsgegevens. Daarvoor hebben wij deze Privacy Policy opgesteld. Deze laat klaar en duidelijk zien dat we eerlijk en transparant met je persoonsgegevens omgaan. Zo beperken we het risico op schenden van jouw gegevens tot het minimum. Wij garanderen jou en elke andere consument dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de bepalingen in de wetgeving.

Contact

Contactpersoon: Bubbly-Doo BV Adres: Sint-Pietersvliet 7, 2000 Antwerpen, België Btw-nr: BE0727776548 E-mail: hello@bubbly-doo.com Website: www.bubblydoo.be

Verwerking persoonsgegevens

Behandeling van gegevens

Wij maken gebruik van een heel aantal gegevens om de gebruikservaring naar jou toe te optimaliseren. Een opsomming van de gegevens die wij behandelen, vind je hieronder:

 • Algemene persoonsgegevens die gebruikt worden om je gepersonaliseerd boekje bij jou thuis te leveren.
 • Er worden gevoelige gegevens behandeld die jij meegeeft voor het personaliseren van de boekjes.
 • Er wordt informatie opgeslagen rond datgene wat jij interessant vindt, om zo jou gebruiksnut te maximaliseren.
 • Om onze eigen diensten en producten continu te verbeteren, bekijken wij ook het surfgedrag van consumenten op onze website.
 • Transactiegegevens worden gebruikt om je betaling mogelijk te maken en te verwerken.
 • IP nummers worden gebruikt om crimineel gedrag te voorkomen en te bestrijden.

Verzamelen en bewaren van persoonsgegevens voor specifieke doeleinden

We verzamelen en bewaren jouw gegevens ten behoeve van bepaalde doeleinden of andere legale commerciële doeleinden. Dit gebeurt bij de:

 • Afhandeling van jouw aankoop en levering van onze diensten.
 • Afhandeling van jouw verzoek aangaande producten of diensten.
 • Verbetering van onze diensten en producten.
 • Administratie van jou als klant.
 • Naleving van wettelijke vereisten.

Noodzakelijke en relevante persoonsgegevens

Bubbly-Doo verzamelt en bewaart enkel de gegevens die wij nodig hebben om onze diensten en services te kunnen blijven garanderen. Daarnaast zijn uiteraard ook wettelijke vereisten omtrent welke gegevens we zeker moeten bewaren. Onze systemen zijn zo afgesteld dat enkel de noodzakelijke gegevens, die relevant zijn voor onze optimale bedrijfsvoering, bewaard worden. We verzekeren jou ook dat enkel onze bevoegde medewerkers toegang hebben tot jouw gegevens.

Controle, updaten en verwijderen van persoonsgegevens

We voeren interne controles uit om te garanderen dat de verwerkte gegevens niet onjuist, misleidend of gedateerd zijn. Daarom vragen we je ook dat belangrijke wijzingen in je gegevens aan ons doorgeeft via de contactgegevens onder de rubriek ‘contact’. We verwijderen jouw persoonsgegevens, zodra we die niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor we die verzameld, verwerkt en bewaard hebben.

Toestemming tot verwerking van persoonsgegevens

Wanneer we je persoonsgegevens willen gaan verwerken voor de doeleinden zoals hierboven aangehaald, vragen we jouw toestemming, tenzij we die opvragen uit verstande van de wet. Dit zal gecommuniceerd worden zoals de wet het voorschrijft. Je kan op ieder moment je toestemming herzien door ons hiervoor contacteren. Indien de initiële reden zou veranderen waarom we jouw gegevens gebruiken dan vragen we hiervoor opnieuw eerst je toestemming.

Geen persoonsgegevens doorspelen zonder toestemming

Wij geven geen persoonsgegevens door aan externe partijen voor bijvoorbeeld marketingredenen zonder jouw expliciete toestemming. Tenzij Bubbly-Doo wettelijk verplicht is, dan wordt er niet nog eens expliciet naar de toestemming gevraagd. We vragen jouw expliciete toestemming voordat we jouw persoonsgegevens doorgeven aan samenwerkingspartners in een derde land. Ingeval wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan samenwerkingspartners in derde landen, zijn wij er zeker van dat de beveiliging van persoonsgegevens voldoet aan de door vooropgestelde richtlijnen inzake bescherming van gegevens.

Veiligheid

We beschermen jouw persoonsgegevens en hebben interne regels voor informatiebeveiliging. Bubbly-Doo heeft een intern beleid opgesteld waarbij we concreet uitgestippeld hebben hoe we jouw gegevens beschermen, beveiligen en veiligstellen van cybercriminaliteit. Door middel van vaste procedures omtrent de toekenning van toegangsrechten van onze medewerkers, hebben bij een duidelijk zicht op wie jouw gegevens kan bekijken. Om dataverlies te voorkomen, hebben wij op regelmatige vaste momenten back-ups ingepland. We maken ook gebruik van encryptie die nog voor een extra laag van bescherming zorgt. Indien er op één of andere manier niet aan bovenstaande beloftes niet is voldaan en u als gevolg van deze schending aan discriminatie, identiteitsdiefstal, financieel verlies, reputatieschade of een ander aanzienlijk nadeel bent blootgesteld dan adviseren wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met uw lokale politiekantoor.

Gegevensverwerkers

Wij gebruiken de volgende systemen om jouw gegevens te verwerken:

 • Google Analytics
 • Auth0
 • Datadog
 • Facebook Pixel

Met elk van deze bedrijven zijn wij contracten aangegaan die ons garanderen dat jouw gegevens niet gebruikt worden voor verkeerde doeleinden. Indien in een uitzonderlijke situatie deze bedrijven dit niet langer kunnen garanderen, of indien er een schending is gebeurd aan jullie privacybescherming dan beëindigen wij per direct onze samenwerking.

Gebruik van cookies

Wij maken gebruik van cookies voor authenticatieredenen en voor het bijhouden van de taal.

Er is momenteel 1 cookie in gebruik op bubblydoo.be:

| Naam cookie | Type | Inhoud en doel | Geldigheid | | -------------------- | ----------- | -------------------------- | ---------- | | _bubblyLocale | Functioneel | bijhouden taal (bv. nl-BE) | oneindig | | _bubblyReferralCode | Functioneel | bijhouden influencer links | max 24 uur |

Op api.bubblydoo.be is er 1 cookie in gebruik:

| Naam cookie | Type | Inhoud en doel | Geldigheid | | ----------- | ----------- | ----------------------------------------------- | ---------- | | connect.sid | Functioneel | een token dat gebruikt wordt voor authenticatie | sessie |

Jouw rechten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien Je kan op elk moment de persoonsgegevens opvragen die wij bewaren en verwerken. Daarbij heb je ook het recht te vragen waarom en waarvoor we die gebruiken. Ook kan je ons vragen voor welke tijdsspanne we jouw gegevens al verwerken en wie deze te zien krijgt. Dit is trouwens allemaal door de wetgeving bepaald. Het is altijd mogelijk dat bepaalde persoonsgegevens slechts deels te zien zijn aangezien delen hiervan enkel te zien bij het zien van persoonsgegevens van andere personen. Dit laatste moeten wij tegengaan omwille van de privacywetgeving.

Correctie van onjuiste persoonsgegevens

Je beschikt, bepaald volgens de wetgeving, over het recht om je gegevens te laten corrigeren indien deze niet correct zijn. We dringen daar zelf sterk op aan, aangezien we jou dan niet altijd de beloofde kwaliteit van services kunnen beloven. Gelieve dus altijd contact met ons op te nemen indien je merkt dat je gegevens niet meer de juiste zijn.

Verwijderen/anonimiseren van persoonsgegevens

In overeenstemming met de huidige wetgeving, mag je in zoverre de wetgeving dit toelaat jouw gegevens laten verwijderen of anonimiseren. Je bent op ieder gewenst moment gerechtigd om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen of anonimiseren, voor zover toegestaan onder de wetgeving. Neem dan zeker contact met ons op. Let op: volgens de wetgeving zijn wij verplicht om bepaalde gegevens tot 5 jaar te bewaren. Het gaat daarbij onder meer om facturen.

Bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de manier hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, indien je denkt dat deze niet strookt met bovenstaande paragrafen of niet in lijn is met de huidige wetgeving. Wederom verwijzen we je naar onze rubriek ‘contact’. Wanneer je bezwaar gegrond is, zullen we stoppen met je gegevens te verwerken en kijken hoe ervoor kunnen zorgen dat de oplossing voor je bezwaar ook in werking treedt voor de rest van onze consumenten. Je kan altijd opvragen welke specifieke persoonsgegevens Bubbly-Doo gebruikt voor haar beleidsvoering. Wij zullen hier zo snel mogelijk op reageren en je de gevraagde persoonsgegevens in een gangbaar format doorsturen met daarbij telkens de reden van gebruik.

Klachten

Wanneer je denkt dat wij onze beloftes niet nakomen, kan je ons altijd contacteren op de contactgegevens vermeld in de rubriek ‘contact’. Indien je daarna nog altijd sterke redenen hebt om te vermoeden dat wij onze verplichtingen niet nakomen, kan je altijd verdere juridische stappen ondernemen.